Παθήσεις της Παρωτίδας

Συνήθως συνοδεύεται από οίδημα κάτω και μπροστά από το αυτί επώδυνο ή ανώδυνο και περιλαμβάνει ένα πλήθος παθήσεων όπως η σιαλαδενίτιδα, η σιαλοκήλη, καλοήθεις και κακοήθης όγκοι.

Παθήσεις ενδοστοματικών και υπογναθίου σιελογόνου αδένα

Αντιμετωπίζουμε όλο το φάσμα της παθολογίας και της χειρουργικής των σιαλογόνων αδένων του στόματος και του υπογναθίου αδένα.
Η ιδιαίτερη παθολογική τους συμπεριφορά και εξέλιξη απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία και γνώσεις. Η πολυετής μας ενασχόληση με το ιδιαίτερο αυτό αντικείμενο εγγυάται άριστα αποτελέσματα.

Πώς γίνεται και πόσο πρέπει να παραμείνω στο Νοσοκομείο;

Οι επεμβάσεις της χειρουργικής των σιελογόνων αδένων γίνονται υπό γενική αναισθησία και η διάρκεια παραμονής στο Νοσοκομείο κρίνεται κατά περίπτωση.