ΠΡΟΦΙΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Είναι ο συνδυασμός της ορθογναθικής χειρουργικής με αισθητικές παρεμβάσεις των άλλων μορίων του προφίλ όπως η μύτη, τα χείλη, οι παρειές (μάγουλα) και το γένειο (πηγούνι), ώστε να επιτευχθεί ένα αρμονικό και ισορροπημένο προφίλ. Αναμφίβολα, μόνο οι ασυμμετρίες των γνάθων επηρεάζουν δραματικά το προφίλ αλλά και το σχήμα ολόκληρου του προσώπου.
Image
Έτσι, η μύτη μπορεί να φαίνεται μεγάλη επειδή το πηγούνι είναι μικρό ή τα μάγουλα ‘φουσκωμένα’ επειδή η άνω γνάθος είναι μικρή, τα χείλη άτονα και λεπτά επειδή οι γνάθοι βρίσκονται σε λάθος θέση ή το πηγούνι μακρύ επειδή η άνω γνάθος βρίσκεται σε οπίσθια θέση.

Πρόβλεψη του αποτελέσματος με τη μέθοδο “soft tissue analysis”

Είναι επομένως απαραίτητη η σωστή μελέτη του προφίλ, προκειμένου να αποφασιστεί πιο ή ποια είναι τα ανατομικά στοιχεία επηρεάζουν την πλάγια όψη του προσώπου. Αυτό γίνεται με την πρωτοποριακή μέθοδο “soft tissue analysis” κατά την οποία χρησιμοποιούνται τα κεφαλομετρικά σημεία του ασθενούς σε συνδυασμό με το λειτουργικό σύστημα “dolphin” προκειμένου να γίνει η ανάλυση των μαλακών μορίων του προσώπου και η πρόβλεψη του μετεγχειρητικού αποτελέσματος. Έτσι, ορθογναθική χειρουργική μπορεί να ενισχύσει το αποτέλεσμα άλλων αισθητικών παρεμβάσεων του προσώπου όπως η ρινοπλαστική, η γενειοπλαστική, η ρυτιδεκτομή (face lift), η τοποθέτηση εμφυτευμάτων προσώπου ή ενέσιμων ενθεμάτων (fillers), βελτιώνοντας τόσο τους μαλακούς ιστούς (όγκος – σχήμα χειλιών, μάγουλα) όσο και τον υποκείμενο σκελετό του προσώπου. Η ορθογναθική χειρουργική αποτελεί αναμφίβολα βασικό και αναπόσπαστο τμήμα της πλαστικής χειρουργικής του προσώπου και της προφιλοπλαστικής αποδίδοντας μια συνολική αισθητική παρέμβαση.
Image
Image
logo
Ελ. Βενιζέλου 24, Θεσσαλονίκη cmagopoulos@gmail.com
Ωράριο (κατόπιν ραντεβού)
Δευτέρα, Τετάρτη 9:00-13:00
Κάθε απόγευμα 17:00-21:00

Income Tax Planning

    View Service